ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง: เสน่ห์  จามริก

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

e-booK: การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ ::: สารบัญ บทที่ 1 ความนำ: รัฐธรรมนูญกับชีิวิตการเมือง | บทที่ 2 ศตวรรษของการเมืองไทยยุคการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย | บทที่ 3 ระบอบรัฐธรรมนูญทหารกับปัญหาการพัฒนา | บทที่ 4 ส่งท้าย "สู่" ประชาธิปไตยครึ่งใบ | ปัจฉิมลิขิต ว่าด้วย "ปฏิรูปการเมือง" | ปัจฉิมลิขิต 2 ว่าด้วยหลุมพรางประชาธิปไตย